PENDIDIKAN

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

i.          SRK. Sultan Ibrahim (1), Pasir Mas, Kelantan (1976 – 1980)

ii.         SM(A) Naim Lilbanat, Kota Bharu, Kelantan (Jan. 1981 – April 1981)

iii.        SMK Sultan Ibrahim (1), Pasir Mas, Kelantan (April 1981 – 1986)

iv.        Maktab Sultan Ismail, Kota Bharu, Kelantan (1986 – 1988)

v.         Sijil Seni Kreatif (Kesusasteraan), USM 1989 – 1990

 

MAKLUMAT PROFESIONAL

vi     Kelulusan Ikhtisas:

        Maktab/ Universiti   :   UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

        Opsyen ikhtisas        :   KESUSASTERAAN MELAYU / BAHASA MELAYU

        Tarikh Lulus             :   1995

 

vii.    Kelulusan Akademik

(a)     Ijazah Sarjana Muda:

   Universiti                :    UNIVERSITI  SAINS MALAYSIA

   Pengkhususan          :  KESUSASTERAAN MELAYU / BAHASA MELAYU

         Tahun Lulus             :   1994

 

(b)        Ijazah Sarjana

    Universiti               :   UNIVERSITI  SAINS MALAYSIA

    Pengkhususan         :    KESUSASTERAAN MELAYU 

    Tajuk Kajian           :   "Pengalaman Wanita dalam Novel-novel

                                     Fatimah Busu: Satu Kajian Feminis"

    Tahun Lulus            :   2008 (06 Julai 2006 – 24 April 2008)

    

 

© 2012 All rights reserved.

Create a website for freeWebnode